Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2015 privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Hotarirea 818/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Hotarirea 831/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Hotarirea 839/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Ordinul 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Ordinul 1198/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Ordinul 1551/2015 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Ordinul 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Hotarirea 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018

publicat in M.Of. 759 din 12-oct-2015