Rasfoire documente

Legea 231/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015

Decretul 748/2015 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015

Hotarirea 774/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015

Hotarirea 796/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015

Initiativa Legislativa din 2015 a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 - Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015

Avizul 919/2015 referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

publicat in M.Of. 758 din 12-oct-2015