Rasfoire documente

Ordinul 2128/2015 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Acord de imprumut din 2015 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiectul privind învăţământul secundar)

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Legea 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Decretul 751/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Hotarirea 76/2015 privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Hotarirea 819/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului Emitent

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Hotarirea 822/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Hotarirea 832/2015 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit ''Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană'', care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Ordinul 1905/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Decizie din 2015 cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusă de Vasile Cornel Flore împotriva României

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015