Rasfoire documente

Legea 228/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Decretul 740/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Hotarirea 59/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Hotarirea 60/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Hotarirea 801/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Ordinul 977/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ''OPCOM'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Ordinul 1174/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ''OPCOM'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Ordinul 1801/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ''OPCOM'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015

Ordinul 5179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 755 din 09-oct-2015