Rasfoire documente

Legea 232/2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană''

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Decretul 749/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană''

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Hotarirea 44/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Decizia 14/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Ordinul 5198/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Ordinul 148/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015

Decizia 2080/2015 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (FGSZ) din Ungaria

publicat in M.Of. 754 din 09-oct-2015