Rasfoire documente

Regulamentul 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Decizia 299/2015 privind numirea domnului Nicuşor Marian Buică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Hotarirea 805/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale Căi Ferate Craiova şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Hotarirea 806/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Decizia 227/2015 privind eliberarea domnului Mihai Răducu Doboga din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Decizia 228/2015 privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015