Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Rezolutia MSC.367(93)/2014 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Ordinul 1040/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Decizia 24/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Ordinul 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere''

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015