Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordinul 1041/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Rezolutia MSC.371(93)/2014 cu privire la Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordinul 147/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordonanta urgenta 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordinul 2088/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015