Rasfoire documente

Ordinul 2032/2015 pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Hotarirea 57/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Hotarirea 793/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Ordinul 1201/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Ordinul 829/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Hotarire din 2011 în Cauza Ştefan Angelescu şi alţii împotriva României (Cererile nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 şi 36.298/07)

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Rectificare din 2015 la forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Ordinul 828/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015