Rasfoire documente

Ordinul 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 731 din 30-sep-2015

Hotarirea 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

publicat in M.Of. 731 din 30-sep-2015

Hotarirea 786/2015 privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi

publicat in M.Of. 731 din 30-sep-2015

Hotarirea 789/2015 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 731 din 30-sep-2015

Decizia 2313/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 731 din 30-sep-2015