Rasfoire documente

Ordinul 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Ordinul 5287/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Hotarirea 798/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Hotarirea 803/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Hotarirea 804/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Institutul Regional de Oncologie Timişoara''

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Ordinul 5086/2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Ordinul 5286/2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015

Ordinul 149/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

publicat in M.Of. 739 din 02-oct-2015