Rasfoire documente

Ordinul 140/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 224/2015 privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 223/2015 privind eliberarea doamnei Lacziko Eniko Katalin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 225/2015 privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 226/2015 privind numirea doamnei Lacziko Eniko Katalin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 2367/2015 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SEMPER FIDELIS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Decizia 14/2015 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea pe cale judiciară a prestării muncii în condiţii deosebite, în cazul în care nu s-a efectuat procedura prealabilă raportat la acel angajator/acel loc de muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015