Rasfoire documente

Ordinul 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Hotarirea 58/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 final

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Ordinul 490/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative''

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Decizia 2231/2015 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PENTA - INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Decizia 2233/2015 privind sancţionarea Societăţii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Hotarirea 7/2015 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Ordinul 2579/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative''

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015

Ordinul 1144/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative''

publicat in M.Of. 734 din 01-oct-2015