Rasfoire documente

Ordinul 103/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Hotarirea 753/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Hotarirea 754/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Ordinul 119/2015 privind stabilirea condiţiilor de funcţionare a Cursului Superior Internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ''Mihai Viteazul'' a Jandarmeriei Române

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Ordinul 1087/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Ordinul 1170/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Ordinul 819/2015 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 1.029/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 29 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015