Rasfoire documente

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicată

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 116/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 695/2008 privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 917/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea ''Uzina Mecanică Orăştie'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 99,64% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 971/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea ''OLTCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 972/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''FORMENERG'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''TRANSELECTRICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1074/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea ''Uzina Mecanică Orăştie'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 99,64% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1684/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea ''Uzina Mecanică Orăştie'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 99,64% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1069/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea ''OLTCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1682/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea ''OLTCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1075/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''FORMENERG'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''TRANSELECTRICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 1683/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''FORMENERG'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''TRANSELECTRICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordinul 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 720 din 24-sep-2015