Rasfoire documente

Ordinul 1119/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015

Decizia 539/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015

Hotarirea 771/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015

Decizia 10/2015 pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015

Ordinul 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015

Norme Tehnice din 2015 privind administrarea contingentelor tarifare în România

publicat in M.Of. 725 din 28-sep-2015