Rasfoire documente

Hotarirea 768/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un teren din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Hotarirea 769/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Decizia 217/2015 privind desemnarea domnului Adrian Marius Dobre în calitate de membru al Comitetului Ad-Hoc de Experţi pentru Problematica Romă (CAHROM)

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Decizia 218/2015 pentru eliberarea doamnei Liliana Preoteasa din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Ordinul 2876/C/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2015

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 648/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 26 august 2015

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Decizia 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015