Rasfoire documente

Hotarirea 41/2015 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Hotarirea 42/2015 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Hotarirea 43/2015 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Decizia 548/2015 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 157 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi ale Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 53 din 9 iunie 2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 122/P/2012

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Hotarirea 761/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Hotarirea 767/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Decizia 213/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru coordonarea Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Decizia 214/2015 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Decizia 215/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015

Decizia 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 717 din 23-sep-2015