Rasfoire documente

Ordinul 144/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Ordinul 141/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Ordinul 142/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Ordinul 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Hotarirea 757/2015 pentru abrogarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Hotarirea 758/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015

Ordinul 1138/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

publicat in M.Of. 715 din 23-sep-2015