Rasfoire documente

Hotarirea 759/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 55/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 745/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 760/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 764/2015 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş''

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 765/2015 privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie ''Teodor Cincu'' - Tecuci

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015

Hotarirea 766/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

publicat in M.Of. 714 din 23-sep-2015