Rasfoire documente

Hotarirea 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Hotarirea 752/2015 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Decretul 726/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Decretul 727/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Hotarirea 738/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Hotarirea 744/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Hotarirea 750/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Hotarirea 751/2015 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Ordinul 1017/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Rezolutia MEPC.248(66)/2014 Amendamente la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate)

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015