Rasfoire documente

Decizia 82/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii COMSIG Broker de Asigurare - S.R.L.

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Decizia 83/2015 privind sancţionarea Societăţii BESTKLASS Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Decizia 682/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordonanta 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordinul 20/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordinul 208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015