Rasfoire documente

Hotarirea 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Ordinul 515/2015 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Instructiuni din 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Decizia 496/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Hotarirea 748/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Ordinul 881/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR-Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Ordinul 1071/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR-Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Ordinul 1666/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR-Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015