Rasfoire documente

Decretul 1/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 1143/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Decizia 1/2015 privind încetarea, la cerere, a calităţii de preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 2272/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Hotarirea 1255/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 1810/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Hotarirea 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015