Rasfoire documente

Hotarirea 695/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015

Hotarirea 740/2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015

Ordinul M.88/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015

Ordinul M.89/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015

Ordinul 937/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015

Ordinul 5169/2015 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 692 din 14-sep-2015