Rasfoire documente

Hotarirea 68/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul ''Uniunea Energiei'' - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM (2015) 82

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015

Hotarirea 712/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 21 mai 2015

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015

Memorandum de Intelegere din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015

Hotarirea 735/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Autorităţii de Supraveghere Financiară în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015

Decizia 210/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicolae din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015

Decizia 211/2015 privind numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 691 din 11-sep-2015