Rasfoire documente

Hotarirea 39/2015 privind numirea unui consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Hotarirea 40/2015 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Hotarirea 41/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 ''Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori'', aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Ordinul 374/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Ordinul 114/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Decizia 528/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Decizia 212/2015 privind numirea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Ordinul 108/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Ordinul 1082/2015 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015

Ordinul 1021/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 699 din 16-sep-2015