Rasfoire documente

Ordinul 5081/2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Hotarirea 66/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM (2015) 80

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Hotarirea 69/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creştere, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2015) 85, împreună cu Raportul de ţară al României pentru 2015, inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Ordonanta urgenta 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Hotarirea 742/2015 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Hotarirea 749/2015 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'' din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Hotarire din 2015 în Cauza Căpitan şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul anexei la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 512/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 septembrie 2015

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015