Rasfoire documente

Ordinul 36/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Decizia 543/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Ordinul 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 67/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul ''Uniunea Energiei'' - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 COM (2015) 81 final

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 70/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal COM (2015) 135

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 71/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind transparenta fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite COM (2015) 136

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 72/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 73/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 COM (2015) 272

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015

Hotarirea 74/2015 privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activităţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 694 din 15-sep-2015