Rasfoire documente

Hotarirea 719/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Hotarirea 721/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Hotarirea 722/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Hotarirea 724/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Ordinul 175/2015 privind acreditarea unor unităţi spitaliceşti

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Ordinul 1084/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Ordinul 514/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Regulament din 2015 pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015