Rasfoire documente

Decizia 207/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Hotarirea 730/2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Hotarirea 731/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Hotarirea 732/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Decizia 208/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Marian Pinţur

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Decizia 209/2015 pentru reprezentarea Punctului naţional de contact pentru romi

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Ordinul 1964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Ordinul 5079/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015

Decizia 405/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

publicat in M.Of. 686 din 10-sep-2015