Rasfoire documente

Hotarirea 52/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Decretul 720/2015 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bari, Republica Italiană

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Decretul 721/2015 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Stuttgart, Republica Federală Germania

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Decretul 722/2015 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Decretul 723/2015 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Decizia 547/2015 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 48 din 22 iunie 2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Ordinul 591/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun ''Marea Neagră 2007-2013''

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Ordinul 595/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015

Ordinul 594/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială QUALITAS - S.A., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 685 din 09-sep-2015