Rasfoire documente

Ordinul 99/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Hotarirea 720/2015 pentru modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Hotarirea 723/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Ordinul 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Ordinul 513/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Regulament din 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015