Rasfoire documente

Decizia 687/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Hotarirea 693/2015 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Rugby asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Hotarirea 704/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Ordinul 4711/2015 privind aprobarea unor programe şcolare pentru ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil pedagogic

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Decizia 12/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.279 alin. (3) teza I şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, în situaţia în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deşi nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015

Decizia 686/2015 privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz

publicat in M.Of. 678 din 07-sep-2015