Rasfoire documente

Decretul 717/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Decretul 716/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Hotarirea 61/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Hotarirea 62/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Hotarirea 63/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Hotarirea 64/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Decretul 715/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Decizia 206/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Manolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Ordinul 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015

Hotarire din 2015 în Cauza S.C. Uzinexport - S.A. împotriva României

publicat in M.Of. 677 din 07-sep-2015