Rasfoire documente

Hotarirea 709/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Decizia 7/2015 privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 13 august 2015

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 5057/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 1002/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Instructiunile 1/2015 emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 480/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Norme Tehnice din 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Ordinul 1003/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Norme Tehnice din 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Norme Tehnice din 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Norme Tehnice din 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015