Rasfoire documente

Decretul 705/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 706/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 707/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 708/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 709/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 710/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 711/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 702/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 703/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 704/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Decretul 713/2015 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Hotarirea 696/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015

Ordinul 104/2015 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 661 din 01-sep-2015