Rasfoire documente

Ordinul 138/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Hotarirea 705/2015 pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Ordinul M.81/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Norma 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 11 mai 2015

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015