Rasfoire documente

Ordinul 1891/2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordinul 1898/2015 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Decretul 696/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ''HOREA'' al Judeţului Mureş

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Decretul 697/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ''OLTENIA'' al Judeţului Dolj

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Hotarirea 682/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Hotarirea 687/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015