Rasfoire documente

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 172/2015 privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Hotarirea 663/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Hotarirea 686/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Hotarirea 688/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 27/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 28/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 2517/2015 pentru modificarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari'', aferentă axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', domeniului major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor'', operaţiunea 1.1.1 ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 2562/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Ordinul 4716/2015 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015