Rasfoire documente

Decizia 670/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Decizia 673/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Decizia 674/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Decizia 693/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 33/2015 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 39/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Norme Metodologice din 2015 privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015