Rasfoire documente

Decizia 2034/2015 privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA-S.A.

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Ordinul 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Hotarirea 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Norme Metodologice din 2015 de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Decizia 6/2015 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România în cadrul colegiilor teritoriale

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Hotarirea 692/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Hotarirea 694/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi gârle pescăreşti din Delta Dunării

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Hotarirea 703/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015