Rasfoire documente

Hotarirea 642/2015 privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Hotarirea 643/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Hotarirea 676/2015 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Decizia 192/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Ordinul 969/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Ordinul 996/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Huşi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Rectificare din 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Ordinul 506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 ''Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României''

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Ordinul 2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Ordinul 876/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 ''Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României''

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015