Rasfoire documente

Ordinul 949/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 804/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Hotarirea 646/2015 privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Hotarirea 656/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională ''Unifarm'' - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Hotarirea 677/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 798/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 801/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 1502/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 947/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 1507/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 943/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordinul 1506/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordonanta 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Hotarirea 644/2015 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015