Rasfoire documente

Norma 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordonanta 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordinul 170/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 90/2015

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordinul 509/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 396/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''Industrial Parc'' - S.R.L. Galaţi

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordinul 1874/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordinul 2201/2015 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015