Rasfoire documente

Decizia 1/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 27 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 241/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 242/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 243/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 244/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 245/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 246/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 247/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 248/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 249/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 250/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 251/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 252/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 253/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 254/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 255/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 256/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 257/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 258/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 259/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 260/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decretul 261/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decizia 701/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Decizia 703/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Ordinul 129/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015