Rasfoire documente

Ordinul 1032/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 564/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Hotarirea 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Hotarirea 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 315/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistentă tehnică'' a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 800/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 4572/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină ''Grigore Antipa'' - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare ''Delta Dunării'' - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 2395/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistentă tehnică'' a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 978/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistentă tehnică'' a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 944/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015

Ordinul 1504/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 649 din 27-aug-2015