Rasfoire documente

Hotarirea 641/2015 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 645/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 647/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 648/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 649/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 651/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Ordinul 274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Hotarirea 661/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Decizia 200/2015 pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Decizia 11/2015 privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Ordinul 2600/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Ordinul 965/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Ordinul XXXV/3598/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015