Rasfoire documente

Hotarirea 675/2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Decizia 11/2015 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Hotarirea 664/2015 privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 807/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 861/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 863/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 929/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 1503/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 948/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 1585/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 941/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015

Ordinul 1584/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 647 din 26-aug-2015