Rasfoire documente

Ordonanta 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Hotarirea 657/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Hotarirea 658/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Hotarirea 660/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Decizia 196/2015 privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Decizia 197/2015 privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Decizia 198/2015 privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Decizia 199/2015 privind numirea domnului Adrian Dumitru Bughiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015